• przykazania-rok
  • przykazania-strona

Ewangeliczne przykazania 365/rok

Nasza najnowsza książka jest zbiorem przemyśleń opartych na słowach rabbiego Jeszui, który żył 2000 lat temu.

Czy uświadamiam sobie, jaki był cel Jego nauczania? Czy znam Jego zalecenia, nakazy, wskazówki i czy potrzebne są mi one dzisiaj?

© 2021 | Fundacja Studiów Biblijnych

Media