Rabbi Jeszua Ha-Nocri – Przykazania na każdy dzień roku

| Redakcja | Książka
Rabbi Jeszua Ha-Nocri

Cudownie urodził się w judzkim Betlehem w pobliżu Jerozolimy pod koniec panowania Heroda Wielkiego. Jego matka, Miriam, wywodziła się prawdopodobnie, tak jak jej mąż Josef, z królewskiego rodu Dawidowego, choć spokrewniona była także z rodem kapłańskim Aarona. Jeszua wychował się w galilejskim Nazarecie, by około 29 roku n.e., za sprawą cudownych znaków podczas mykwy przyjętej z rąk proroka Johannana, zostać namaszczonym na długo oczekiwanego Mesjasza Izraela. Jego działalność i nauczanie, którego część stanowią przytaczane w tej książce przykazania, obejmowało okres trzech i pół roku do Paschy w 33 roku n.e. Wtedy to, fałszywie oskarżony przez żydowski Sanhedryn o bluźnierstwo i skazany na śmierć, osądzony został i ukrzyżowany przez rzymskiego prokuratora Judei, Piłata z Pontu. Po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba, co poświadczają liczni naoczni świadkowie. Tam zasiadł po prawicy Najwyższego i stamtąd powraca, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić na ziemi Mesjańskie Królestwo w imieniu Boga JHWH, który jest Jego Ojcem i Bogiem wszelkiego stworzenia.

Uczeń Jezusa to ktoś, kto nie tylko jest znawcą Jego nauki, ale także potrafi tę naukę praktycznie stosować w życiu. W tym sensie jest tylko jeden Mistrz – Jezus, na którym winni wzorować się wszyscy Jego naśladowcy.
Przykazania, str. 168
Rabbi:
A Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, zapytał ich: Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli: Rabbi – co się tłumaczy: Mistrzu – gdzie mieszkasz?
Jan Apostoł, Ewangelia Jana 1:38
Jeszua:
A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus [hebr. Jeszua], którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie.
Łukasz Ewangelista, Ewangelia Łukasza 2:21
Ha-Nocri:
Usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku: Saulu, Saulu...
A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie?
I powiedział do mnie: Ja jestem Jezus z Nazaretu [hebr. Jeszua Ha-Nocri  ].
Saul z Tarsu, Dzieje Apostolskie 26:14, 22:8

Daniel Kaleta

Autor refleksji do przykazań rabbiego Jeszui wywodzi się z Krakowa, ale od 1993 roku mieszka z rodziną w Stuttgarcie. Studiował elektronikę i wokalistykę, obecnie pracuje jako śpiewak w Operze Stuttgarckiej. Z zamiłowania jest naśladowcą Mistrza z Nazaretu, którego czterdzieści lat temu przyjął za swego osobistego Zbawiciela i wyznaje jako Syna Bożego oraz Mesjasza. Oddany służbie Słowa Bożego, pracował w redakcjach kilku czasopism, a od 2008 roku jest redaktorem niedenominacyjnego wydawnictwa i czasopisma Straż, prowadzonego przez Fundację Studiów Biblijnych, propagującego spuściznę literacką pastora C.T. Russella w języku polskim.

Jest autorem wielu opracowań, tłumaczeń i artykułów, między innymi „Biblii Gdańskiej w systemie Stronga”. Od wielu lat pełni funkcję starszego w zgromadzeniu studiów biblijnych w Ludwigshafen w Niemczech.

Zasadą i mottem jego działalności jest: „Soli Deo gloria”.

(powyższe informacje pochodzą z okładki książki)

Szczegóły

tytuł:     Rabbi Jeszua Ha-Nocri –  Przykazania na każdy dzień roku
autor:     Daniel Kaleta
     
projekt graficzny:     Elżbieta Rzyczniak
       
typ publikacji:   książka
wydanie:   pierwsze
liczba stron:    384
format:   B6
oprawa:    miękka ze skrzydełkami
druk i oprawa:    Drukarnia Akapit, Lublin
        
ISBN:     978-83-956851-3-2
wydawca:    Fundacja Studiów Biblijnych
      Białogard, 2020
Podgląd - Przykazania na każdy dzień roku

© 2021 | Fundacja Studiów Biblijnych

Media