| Książka

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – Przykazania na każdy dzień roku

Rabbi Jeszua Ha-Nocri Cudownie urodził się w judzkim Betlehem w pobliżu Jerozolimy pod koniec panowania Heroda Wielkiego. Jego matka, Miriam, wywodziła się prawdopodobnie, tak jak jej mąż Josef, z królewskiego rodu Dawidowego, choć spokrewniona była także z rodem kapłańskim Aarona. Jeszua wychował się w galilejskim Nazarecie, by około 29 roku n.e., za sprawą cudownych znaków podczas mykwy przy...
| Nowości

Przykazania 365/rok

Książka jest zbiorem refleksji ujętych w ciekawą formę krótkich jednostronicowych rozważań na każdy dzień roku w kontekście zaleceń, jakie przekazał swoim uczniom i słuchaczom rabbi Jeszua, czyli Mistrz Jezus. Refleksje dotykają obszarów zwykłej codzienności, zmuszają do analizy własnego postępowania, pobudzają do zastanowienia się nad sprawami, które często umykają w natłoku różnych zajęć. Tak...

© 2021 | Fundacja Studiów Biblijnych

Media