| Nowości

Przykazania 365/rok

Książka jest zbiorem refleksji ujętych w ciekawą formę krótkich jednostronicowych rozważań na każdy dzień roku w kontekście zaleceń, jakie przekazał swoim uczniom i słuchaczom rabbi Jeszua, czyli Mistrz Jezus. Refleksje dotykają obszarów zwykłej codzienności, zmuszają do analizy własnego postępowania, pobudzają do zastanowienia się nad sprawami, które często umykają w natłoku różnych zajęć. Tak...
| Książka

Z dna serca

"Z dna serca" tom poezji Stanisława Kalety Od Wydawcy W dniu 28 października 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Kalety. Dorastał on w trudnej rzeczywistości okresu międzywojennego. Miał niecałe 16 lat, gdy wybuchła II wojna światowa, która pochłonęła najlepsze lata jego młodości. Konieczność szybkiego podjęcia jakiejkolwiek pracy w celu uniknięcia deportacji pozbawiła go moż...

© 2021 | Fundacja Studiów Biblijnych

Media